Compact Ranges

卷边反射器

700 MHz - 100000 MHz

卷边反射器通过将照射反射器边缘的能量重新定向到消声室的非关键区域,从而提供卓越的性能。当适当地重新定向时,这种能量可以消散,而不会对静音区的性能造成重大影响。

参考文献:

 • AL-25101 -
 • AL-25202 -
 • AL-25303 -
 • AL-25404 -
 • AL-25606 -
 • AL-25808 -
 • AL-251010 -
 • AL-251212 -
 • AL-251216 -
 • AL-252020

主要特点

 • 比锯齿状边缘反射器更优越的性能
 • 安静区可达20×20×20英尺(6×6×6米)。
 • 安静区的形状: 圆柱形

频率范围

 • 0.7 - 100 GHz